QUẢN LÝ VẬN HÀNH IT CHUYÊN NGHIỆP
(IT Operation Management)

Decorative-Line-Black-PNG-Pic
Giới thiệu chương trình

Trong doanh nghiệp, kinh doanh phát triển đòi hỏi hệ thống CNTT cũng phải đáp ứng được các mục tiêu ngày càng cao mà tổ chức đặt ra, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ IT đối với khách hàng. Thách thức đặt ra đối với các tổ chức, doanh nghiệp là làm sao hoạt động của hệ thống CNTT không chỉ dừng ở việc phải đảm bảo hoạt động các dịch vụ kinh doanh mà còn phải đảm bảo cả chất lượng của dịch vụ kinh doanh, tiến tới mức cao hơn là CNTT phải trở thành nền tảng cho tính cạnh tranh của các dịch vụ kinh doanh giữa các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Như vậy, là một chuyên gia quản trị mạng (NETWORK Admin) hoặc bất cứ giám sát hệ thống IT (SYSTEM Supervisor) nào trong doanh nghiệp đều đòi hỏi phải trang bị không chỉ về mặt kiến thức kỹ thuật công nghệ mà còn kỹ năng làm việc, tác nghiệp và lập kế hoạch quyết định rất lớn đến thành công cho nghề nghiệp CNTT, cũng như mang lại hiệu quả, giá trị cho doanh nghiệp.

Khoá học “Quản Trị Vận Hành IT Chuyên Nghiệp – IT Operations Management” của viện Masterskills nhằm trang bị cho học viên các loại kiến thức cốt lõi quan trọng và kỹ năng Giám sát và Quản trị hạ tầng hệ thống IT bài bản chuyên nghiệp như: Hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, các ứng dụng kinh doanh, tự động sao lưu, quản lý người dùng, nâng cấp khắc phục và phòng ngừa bảo trì hoạt động phần cứng cho máy chủ, lưu trữ, mạng.

Mục tiêu đào tạo

– Biết cách Quản lý Tài Sản, Cấu hình, Năng Lực, Kho Dự phòng, Thay đổi, Triển khai hệ thống IT.
– Biết cách Thiết lập Tiêu Chuẩn vận hành hệ thống IT.
– Biết cách Giám sát & Lập kế hoạch Bảo trì hệ thống IT định kỳ
– Biết cách Lập kế hoạch Dự phòng và Khôi phục hệ thống IT.
– Biết cách Xây dựng Quy trình hỗ trợ người dùng IT & Level 1 chuyên nghiệp.
– Biết cách Xây dựng Chính sách bảo mật và triển khai các Thủ tục IT.
– Biết cách Tổ chức Công việc, phân công và sắp lịch thực hiện hiệu quả.
– Biết cách Thiết kế một Giải pháp công nghệ thông tin.
– Biết cách Triển khai một kế hoạch IT cụ thể.
– Biết cách Xây dựng các Báo cáo vận hành hệ thống IT.

Đối tượng học viên

i. Nhân viên/ Chuyên viên quản trị mạng (IT Administration).
ii. Nhân viên/ Chuyên viên quản trị vận hành hạ tầng (IT Infrastructure Operation).
iii. Nhân viên/ Chuyên viên giám sát hoạt động hệ thống (IT Supervisor).
iv. Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật máy tính (IT Technician).
v. Những ai có mục tiêu trở thành nhà quản trị hệ thống hạ tầng CNTT chuyên nghiệp (CTO).

Nội dung chương trình

PHẦN 01: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG IT
Thiết bị hệ thống máy tính IT (PC/ Laptop)
Hệ thống máy chủ Server
Thiết bị và năng lực Mạng (LAN/ WLAN/ WAN)
Hệ thống Lưu trữ (Storages)
Các kiểm soát An toàn & Bảo mật thông tin
Quy trình, chính sách, thủ tục quản lý IT
Vai trò và trách nhiệm bộ phận IT
Thực hành: Thực hiện đánh giá hệ thống IT

PHẦN 02: THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH IT
Lập danh mục tài sản & Thủ tục đánh giá hàng năm
Thiết lập tiêu chuẩn an toàn môi trường Network
Phân loại nội dung file và thiết lập quyền truy cập trên file/ folder
Chiến lược Backup dự phòng tối ưu
Hồ sơ nhật ký sao lưu dự phòng
Các thủ tục quản lý virus và mã độc nguy hiểm
Danh sách phần mềm sử dụng xác thực an toàn
Phân loại chức năng và quyền truy cập ứng dụng kinh doanh
Thủ tục xử lý các sự cố CNTT (Incidents)
Tiêu chuẩn thiết lập dự phòng DRP (Mirror site/ Hot site/ Warm site/ Cold site)
Thực hành: Thiết lập tiêu chuẩn IT

PHẦN 03: GIÁM SÁT & BẢO TRÌ HỆ THỐNG IT
Các nội dung cần giám sát & bảo trì Server (File/ Database/ Web/ Email)
Giám sát hệ thống Data-center
Hoạt động giám sát & Bảo trì UPS định kỳ
Các công việc bảo trì mạng LAN
Công việc bảo trì PC/ LAPTOP định kỳ
Giám sát phần mềm cài đặt và đãm bảo tuân thủ
Giám sát và bảo trì Backup File, Email
Các công cụ sử dụng giám sát Mạng, Server
Bài thực hành: Lập kế hoạch bảo trì toàn diện IT

PHẦN 04: BACKUP DỰ PHÒNG & KHÔI PHỤC HỆ THỐNG IT
Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh liên tục
Nhận biết các điểm yếu kỹ thuật trong hệ thống IT
Thiết lập quy trình đánh giá hệ thống dự phòng IT
Xây dựng các thủ tục Backup và khôi phục hệ thống quan trọng
Phát triển kế hoạch dự phòng khôi phục sự cố IT
Phát triển kế hoạch dự phòng khôi phục thảm họa IT (DRP)
Thủ tục khôi phục hệ thống khi gặp sự cố
Bài thực hành: Lập kế hoạch kinh doanh liên tục

PHẦN 05: QUY TRÌNH HỖ TRỢ & VẬN HÀNH
Quy trình tiếp nhận & Quản lý yêu cầu (Request)
Quy trình quản lý các sự cố (Incidents)
Quy trình giải quyết vấn đề (Problem)
Quy trình quản lý sự thay đổi (Change)
Quy trình quản lý Tài sản & Cấu hình (Configuration)
Quy trình quản lý Năng lực IT (Capacity)
Quy trình quản lý triển khai (Release)
Công cụ ghi nhận yêu cầu & sự cố (Tickets)
Tài liệu cam kết hỗ trợ (SLA & OLA)
Bài thực hành: Xây dựng quy trình vận hành IT

PHẦN 06: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH IT
Xây dựng chính sách sử dụng IT cho User
Xây dựng chính sách vận hành hệ thống IT
Xây dựng các tiêu chuẩn hạ tầng thiết bị IT:
+ Bảo vệ thông tin
+ Quản lý thông tin
+ Phân phối thông tin
+ Phần mềm ứng dụng
+ Các thiết bị mạng
+ Tài nguyên máy tính
Bài thực hành: Xây dựng chính sách an toàn IT

PHẦN 07: TỔ CHỨC CÔNG VIỆC VẬN HÀNH IT
Thiết lập danh mục công việc vận hành IT
Xây dựng lịch vận hành IT
Phân công nhiệm vụ vận hành IT
Hướng dẫn vận hành hệ thống IT (SOP)
Huấn luyện nhân viên IT dự phòng
Tính toán và tối ưu thời gian vận hành
Thiết lập cam kết thời gian vận hành nội bộ IT (OLA)
KPI đánh giá hiệu quả công việc IT
Bài thực hành: Tổ chức và phân công công việc

PHẦN 08: VIẾT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
Phân tích vấn đề của hệ thống IT
Xác định nguyên nhân (RCA – Root Cause Analysis)
Đề xuất các biện pháp, giải pháp [khắc phục, cải tiến]
Lợi ích của giải pháp (ROI)
Tính toán chi phí TCO
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch vận hành & Bảo trì
Bài thực hành: Viết giải pháp kỹ thuật IT

PHẦN 09: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH IT
9 Thành phần cần có trong bản kế hoạch IT
Kỹ thuật phân nhỏ hạng mục công việc IT
Ma trận trách nhiệm trách nhiệm
Phương pháp tính ước lượng thời gian
Kỹ thuật đánh giá tiến độ hoàn thành công việc
Tổ chức nhóm triển khai IT
Bảng cam kết làm việc nhóm
Bài thực hành: Lập kế hoạch triển khai dự án kỹ thuật IT

PHẦN 10: BÁO CÁO VẬN HÀNH IT ĐỊNH KỲ
Báo cáo tình trạng sử dụng thiết bị (Asset Report)
Báo cáo sự cố IT định kỳ (Incident Report)
Báo cáo vấn đề IT định kỳ (Problem Report)
Báo cáo các thay đổi hệ thống định kỳ (Change Report)
Báo cáo backup định kỳ (Backup Report)
Báo cáo năng lực máy chủ định kỳ (Capacity Report)
Báo cáo an toàn bảo mật định kỳ (Security Report)
Báo cáo thiết bị thay thế định kỳ (Spare Report)
Bài thực hành: Xây dựng báo cáo IT định kỳ

(Nội dung chương trình có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

Tài liệu học

Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 Thông tin khai giảng

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: Email: info@masterskills.org – ĐT: (028) 22 194 047 – Hotline: 0903 966 729

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.

Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.

Học phí: 1 lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.

Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên – Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.

Hình ảnh các khóa học mới nhất

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0903.966.729
error: