CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

 

Học viện MasterSkills là một trong những đơn vị đào tạo kỹ năng, quản lý và lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Học viện MasterSkills cung cấp các chứng nhận hoàn thành khoá học cho những học viên đã tham gia và hoàn thành các khóa học của học viện. Các chứng nhận hoàn thành khoá học của học viện MasterSkills có giá trị pháp lý và được công nhận bởi các tổ chức giáo dục uy tín trong và ngoài nước.

Để nhận được chứng nhận hoàn thành khoá học của học viện MasterSkills, học viên cần phải thoả mãn các điều kiện sau:

1. Tham gia học đầy đủ các nội dung của chương trình. Học viên không được vắng mặt hoặc trễ giờ quá 15 phút trong bất kỳ buổi học nào.
2. Đánh giá dựa trên chủ động xung phong đóng góp ý kiến cũng như làm bài tập nhóm trong quá trình tham gia lớp học. Học viên cần phải thể hiện sự tích cực, năng động và hợp tác trong các hoạt động học tập. Học viên cũng cần phải hoàn thành các bài tập nhóm và bài tập cá nhân được giao trong lớp học và nộp đúng hạn cho giảng viên.
3. Đánh giá dựa trên bảng câu hỏi trắc nghiệm năng lực cuối khóa. Học viên cần phải đạt điểm trung bình trên 70% trong bài kiểm tra cuối khóa. Bài kiểm tra cuối khóa sẽ kiểm tra những kiến thức và kỹ năng mà học viên đã học trong khóa học.

Sau khi hoàn thành các điều kiện trên, học viên sẽ được xếp loại theo các tiêu chí sau:

- Xuất sắc: Điểm trung bình cuối khóa từ 90% trở lên, không có điểm nào dưới 80%.
- Giỏi: Điểm trung bình cuối khóa từ 80% đến dưới 90%, không có điểm nào dưới 70%.
- Khá: Điểm trung bình cuối khóa từ 70% đến dưới 80%, không có điểm nào dưới 60%.

Học viên sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khoá học có ghi rõ tên học viên, tên khóa học, thời gian đào tạo và chữ ký của giảng viên và ban giám hiệu của học viện MasterSkills. Học viên cũng có thể yêu cầu cấp chứng nhận bằng tiếng Anh nếu cần.

Chứng nhận hoàn thành khoá học của học viện MasterSkills sẽ là bằng chứng cho sự nỗ lực và thành quả học tập của học viên, cũng như là một lợi thế cho học viên trong việc tìm kiếm việc làm, thăng tiến sự nghiệp và phát triển bản thân.


MẪU CHỨNG NHẬN TIẾNG VIỆT

 

MẪU CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH

 

 

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo