TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ RỦI RO IT
(IT RISK MANAGEMENT)

 

1. Giới thiệu dịch vụ
Trong thời đại công nghệ số, IT là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, IT cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, bảo mật, hiệu quả, tuân thủ và chi phí. Để giúp doanh nghiệp đối phó với những rủi ro này, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro IT, một dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện, giúp doanh nghiệp nhận diện, phân tích, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro IT, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và khai thác IT một cách hiệu quả và an toàn.

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp thường gặp phải những vấn đề sau đây liên quan đến IT:

- Không có chiến lược IT phù hợp với chiến lược kinh doanh, dẫn đến việc đầu tư IT không mang lại lợi ích mong muốn.
- Không có cơ chế quản trị IT hiệu quả, dẫn đến việc IT không được quản lý, theo dõi và đánh giá một cách minh bạch và khách quan.
- Không có hệ thống kiểm soát nội bộ IT đảm bảo, dẫn đến việc IT có thể bị xâm nhập, lộ thông tin, mất dữ liệu, sai sót, gian lận hoặc vi phạm pháp luật.
- Không có kế hoạch phục hồi sau sự cố IT, dẫn đến việc IT có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp.
- Không có năng lực nhân sự IT đủ chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm, dẫn đến việc IT không được vận hành, bảo trì và cập nhật một cách chuyên nghiệp và kịp thời.

3. Mô tả dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro IT của chúng tôi bao gồm các hoạt động sau:

- Phỏng vấn, khảo sát và thu thập thông tin về IT của doanh nghiệp, bao gồm cơ sở hạ tầng, hệ thống, ứng dụng, dữ liệu, nhân sự, quy trình, chính sách và báo cáo.
- Phân loại, định lượng và định tính các rủi ro IT theo các tiêu chí như xác suất, tác động, nguyên nhân và hậu quả.
- So sánh và đánh giá mức độ tuân thủ của IT với các tiêu chuẩn, quy định và thực tiễn tốt nhất trong ngành, như ISO, COBIT, ITIL, NIST, PCI DSS, v.v…
- Đề xuất các giải pháp kiểm soát, khắc phục và cải tiến IT để giảm thiểu các rủi ro IT, tăng cường an toàn, bảo mật, hiệu quả, tuân thủ và chi phí.
- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của các giải pháp IT đã đề xuất.

4. Những lợi ích của dịch vụ
Dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro IT của chúng tôi mang lại những lợi ích sau cho doanh nghiệp:

- Giúp doanh nghiệp có được một cái nhìn tổng quan, khách quan và chi tiết về IT của mình, cũng như các rủi ro IT tiềm ẩn và thực tế.
- Giúp doanh nghiệp xây dựng một chiến lược IT phù hợp với chiến lược kinh doanh, đảm bảo việc đầu tư IT mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
- Giúp doanh nghiệp cải thiện cơ chế quản trị IT, nâng cao minh bạch, khả năng theo dõi và đánh giá IT, cũng như nâng cao trách nhiệm và liên kết giữa các bộ phận liên quan đến IT.
- Giúp doanh nghiệp nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ IT, bảo vệ IT khỏi các mối đe dọa bên ngoài và bên trong, đảm bảo an toàn, bảo mật, tính toàn vẹn và khả dụng của IT.
- Giúp doanh nghiệp có kế hoạch phục hồi sau sự cố IT, giảm thiểu thiệt hại và thời gian phục hồi của IT khi xảy ra sự cố, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và ổn định.
- Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực nhân sự IT, bổ sung và đào tạo nhân sự IT có chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm, cũng như cải thiện sự hài lòng và gắn bó của nhân sự IT.

5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn đánh giá rủi ro IT của chúng tôi gồm các bước sau:

Bước 1: Ký kết hợp đồng tư vấn và thống nhất phạm vi, thời gian, chi phí và phương thức tư vấn.
Bước 2: Tiến hành phỏng vấn, khảo sát và thu thập thông tin về IT của doanh nghiệp.
Bước 3: Tiến hành phân loại, định lượng và định tính các rủi ro IT của doanh nghiệp.
Bước 4: Tiến hành so sánh và đánh giá mức độ tuân thủ của IT với các tiêu chuẩn, quy định và thực tiễn tốt nhất trong ngành.
Bước 5: Đề xuất các giải pháp kiểm soát
Bước 6: Đề xuất các giải pháp khắc phục và cải tiến IT để giảm thiểu các rủi ro IT, tăng cường an toàn, bảo mật, hiệu quả, tuân thủ và chi phí.
Bước 7: Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của các giải pháp IT đã đề xuất.
Bước 8: Lập báo cáo tư vấn đánh giá rủi ro IT, trình bày các kết quả, nhận xét, khuyến nghị và đề xuất của chúng tôi.
Bước 9: Bàn giao báo cáo tư vấn đánh giá rủi ro IT cho doanh nghiệp và thảo luận, giải đáp các thắc mắc và yêu cầu của doanh nghiệp.

6. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện tư vấn đánh giá rủi ro IT của chúng tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như phạm vi, quy mô, độ phức tạp, tình trạng hiện tại và mong muốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của dịch vụ. Trung bình, thời gian thực hiện tư vấn đánh giá rủi ro IT của chúng tôi là từ 3 đến 6 tuần.

7. Kết quả bàn giao
Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro IT của chúng tôi bao gồm:

- Báo cáo tư vấn đánh giá rủi ro IT, bằng văn bản và trình chiếu, chứa các kết quả, nhận xét, khuyến nghị và đề xuất của chúng tôi về IT của doanh nghiệp.
- Các tài liệu hỗ trợ, bao gồm các biểu mẫu, bảng tính, biểu đồ, sơ đồ, v.v… liên quan đến quá trình tư vấn và các giải pháp IT đã đề xuất.
- Các phiên bản sao lưu của dữ liệu, hệ thống, ứng dụng và cơ sở hạ tầng IT của doanh nghiệp, trước và sau khi áp dụng các giải pháp IT đã đề xuất.
- Các hợp đồng, giấy tờ, chứng nhận, v.v… liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và thực tiễn tốt nhất trong ngành về IT.


 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc