TƯ VẤN hỆ thỐng
quẢn lý chẤt lưỢng TOÀN DIỆN
(TQM SYSTEM)

 

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một triết lý quản lý. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Các đặc trưng cơ bản của TQM:

- Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người.
- Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội khác.
- Chú ý đến công tác giáo dục và đào tạo.
- Đề cao tính tự quản: chất lượng được tạo ra từ ý thức tự giác.
- Quản lý dựa trên sự kiện thực tế.
- Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty.
- Thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động.
- Chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến
- Thực hiện xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.
- Sử dụng các phương pháp thống kê.

Rất nhiều doanh nghiệp sản xuất đều gặp phải những tình trạng sau đây:

- Kiểm tra hàng hóa qua mỗi công đoạn chưa được thực hiện đúng cách
- Hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị còn thấp
- Tỷ lệ sai hỏng cao hơn mức bình quân ngành hàng

Nếu cũng gặp phải các tình trạng như vậy, doanh nghiệp của bạn có thể đang gặp phải những hệ lụy như:

- Chất lượng không đạt cam kết
- Chi phí sản xuất cao
- Giá trị thương hiệu giảm

Nắm bắt được thực trạng trên, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã xây dựng kiểm nghiệm và tìm ra “phương thuốc” quản lý chất lượng cho căn bệnh này dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau, giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra chỉ trong vòng 5-7 tháng triển khai.

Nội dung triển khai tư vấn

1. Khảo sát
- Quy trình làm việc của DN
- Quy trình quản lý chất lượng đang được áp dụng
- Chất lượng sản xuất
- Báo cáo khảo sát lộ trình triển khai chi tiết

 

2. Đào tạo

- Tính hệ thống và tổ chức trong TQM
- Các nghiệp vụ và quy trình chuẩn
- Yếu tố con người và yếu tố kỹ thuật trong TQM
- Các công cụ được áp dụng trong TQM (Đào tạo và Luyện tập)
- Mỗi liên hệ giữa ISO và TQM
- Xây dựng học liệu TQM cho nhân viên

3. Triển khai
- Xác định mục tiêu các bước triển khai TQM
- Áp dụng và tự đánh giá

4. Đánh giá
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá hệ thống
- Thành lập và đào tạo Tổ đánh giá
- Cải tiến và điều chỉnh phù hợp

Lợi ích sau khi triển khai TQM:

-  Giảm lãng phí và chi phí.
- Thỏa mãn nhu cầu khách hàng, khách hàng nội bộ, xã hội và gia tăng thị phần.
- Hình thành thói quan cải tiến liên tục để đạt được thành công mới.
- Có được sự cam kết thực hiện từ các thành viên.
- Đem lại thành công bền vững cho doanh nghiệp.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc