TƯ VẤN hỆ thỐng
quẢn lý chẤt lưỢng TOÀN DIỆN TQM
(TQM SYSTEM)

 

1. Giới thiệu dịch vụ
Dịch vụ tư vấn Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện TQM là dịch vụ tư vấn chuyên sâu và toàn diện, nhằm giúp doanh nghiệp áp dụng thành công phương pháp TQM vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của mình. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động sau:

- Đánh giá nhu cầu và tình hình hiện tại của doanh nghiệp, xác định các mục tiêu, cơ hội và thách thức cần cải thiện chất lượng.
- Phân tích quy trình, thực trạng hiện tại, tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề, lỗi, khiếm khuyết và khách hàng không hài lòng.
- Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và công cụ của TQM, như khách hàng là trọng tâm, sự tham gia của toàn bộ nhân viên, định hướng quy trình, cải tiến liên tục, v.v.
- Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả.
- Bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo và duy trì sự cải thiện liên tục.

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất và lợi nhuận của mình. Một số vấn đề thường gặp như sau:

- Sản phẩm không đạt chất lượng mong muốn, có nhiều lỗi, khiếm khuyết, phải sửa chữa hoặc trả lại, gây tổn thất về thời gian, nguyên liệu, nhân công, v.v.
- Khách hàng không hài lòng với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, gây mất uy tín, thị phần, doanh thu, v.v.
- Quy trình sản xuất không hiệu quả, có nhiều lãng phí, thừa thãi, không phù hợp với nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
- Không có sự đổi mới, sáng tạo và cải thiện liên tục, dẫn đến sự lạc hậu và bị bỏ rơi bởi khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
- Không có sự tham gia và cam kết của nhân viên, dẫn đến sự thờ ơ, chán nản và năng suất thấp.

3. Mô tả dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện TQM là dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả và uy tín, dựa trên phương pháp TQM của người Nhật Bản.

Dịch vụ này giúp doanh nghiệp cải thiện liên tục chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nhằm đáp ứng và vượt qua sự mong đợi của khách hàng. Dịch vụ này cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp cải thiện chất lượng phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và công cụ của TQM, như khách hàng là trọng tâm, sự tham gia của toàn bộ nhân viên, định hướng quy trình, cải tiến liên tục, v.v.

Dịch vụ này cũng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả. Dịch vụ này cũng bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo và duy trì sự cải thiện liên tục.

4. Những lợi ích của dịch vụ
Việc sử dụng dịch vụ tư vấn Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện TQM mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, như:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng và vượt qua sự mong đợi của khách hàng, gây ấn tượng và tạo sự hài lòng, trung thành cho khách hàng.
- Tăng cường khả năng cạnh tranh, bằng cách có sự đổi mới, sáng tạo và cải thiện liên tục, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt với thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Tiết kiệm chi phí, bằng cách giảm lãng phí, thừa thãi, tối ưu hóa quy trình sản xuất, tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn, giảm thiểu các lỗi, khiếm khuyết, sửa chữa, trả lại, v.v.

5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện TQM gồm có 5 bước chính, là:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng tư vấn.
Tại bước này, chúng tôi sẽ tiến hành gặp gỡ và trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và mục tiêu cần cải thiện chất lượng của doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ ký hợp đồng tư vấn, xác nhận phạm vi, thời gian, chi phí và các điều khoản khác của dịch vụ.

Bước 2: Đánh giá và phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
Tại bước này, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, quan sát, phỏng vấn và thu thập dữ liệu về các hoạt động và quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu, tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề, lỗi, khiếm khuyết và khách hàng không hài lòng. Chúng tôi sẽ báo cáo kết quả đánh giá và phân tích cho doanh nghiệp, cũng như đề xuất các mục tiêu, cơ hội và thách thức cần cải thiện chất lượng.

Bước 3: Đề xuất và thống nhất các giải pháp cải thiện chất lượng.
Tại bước này, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và công cụ của TQM, như khách hàng là trọng tâm, sự tham gia của toàn bộ nhân viên, định hướng quy trình, cải tiến liên tục, v.v. Chúng tôi sẽ trình bày và thuyết phục doanh nghiệp về tính khả thi, hiệu quả và lợi ích của các giải pháp cải thiện chất lượng. Sau đó, chúng tôi sẽ thống nhất với doanh nghiệp về các giải pháp cải thiện chất lượng sẽ được triển khai, cũng như các chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả.

Bước 4: Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng.
Tại bước này, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu, công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để áp dụng thành công các giải pháp cải thiện chất lượng. Chúng tôi sẽ theo dõi và đánh giá kết quả của các giải pháp cải thiện chất lượng, bằng cách sử dụng các số liệu, biểu đồ, bảng số liệu, v.v. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các phản hồi, gợi ý và khuyến nghị để cải thiện và duy trì các giải pháp cải thiện chất lượng.

Bước 5: Bàn giao kết quả và duy trì sự cải thiện liên tục.
Tại bước này, chúng tôi sẽ bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo và duy trì sự cải thiện liên tục cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu, báo cáo, chứng nhận và bằng chứng về kết quả và hiệu quả của các giải pháp cải thiện chất lượng. Chúng tôi sẽ đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo, dựa trên các kết quả đạt được và các yêu cầu mới của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sự cải thiện liên tục, bằng cách cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khi cần.

6. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện TQM phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như quy mô, lĩnh vực, mục tiêu và tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành dịch vụ trong thời gian ngắn nhất có thể, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Dưới đây là một ví dụ về thời gian thực hiện dịch vụ cho một doanh nghiệp nhỏ, có khoảng 50 nhân viên, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng tư vấn. Thời gian: 1 tuần.
Bước 2: Đánh giá và phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Thời gian: 2 tuần.
Bước 3: Đề xuất và thống nhất các giải pháp cải thiện chất lượng. Thời gian: 1 tuần.
Bước 4: Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng. Thời gian: 4 tháng.
Bước 5: Bàn giao kết quả và duy trì sự cải thiện liên tục. Thời gian: 1 tuần.
Tổng thời gian thực hiện dịch vụ: Khoảng 1-3 tháng.

7. Kết quả bàn giao

Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện TQM bao gồm:

- Các tài liệu, báo cáo, chứng nhận và bằng chứng về kết quả và hiệu quả của các giải pháp cải thiện chất lượng.
- Các hướng cải thiện tiếp theo, dựa trên các kết quả đạt được và các yêu cầu mới của doanh nghiệp.
- Các tài liệu, công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để duy trì sự cải thiện liên tục.
- Các dịch vụ hỗ trợ, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khi cần.

Một số kết quả bàn giao cụ thể có thể là:
- Báo cáo tổng kết quá trình tư vấn, bao gồm các chỉ số đo lường chất lượng trước và sau khi áp dụng TQM, như tỷ lệ lỗi, tỷ lệ hài lòng khách hàng, tỷ lệ trả lại, tỷ lệ lãng phí, v.v.
- Chứng nhận hoàn thành dịch vụ tư vấn, xác nhận rằng doanh nghiệp đã áp dụng thành công TQM và đạt được các mục tiêu chất lượng đề ra.
- Đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo, như áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, như ISO 90011, ISO 140012, v.v., để nâng cao uy tín và cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Cung cấp các tài liệu, công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để duy trì sự cải thiện liên tục, như các biểu mẫu, bảng kiểm tra, hướng dẫn, v.v., để giúp doanh nghiệp tự kiểm soát và cải tiến chất lượng.
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khi cần, như giải đáp thắc mắc, giải quyết vấn đề, cập nhật các thay đổi trong quy trình, v.v., để giúp doanh nghiệp vận hành TQM một cách hiệu quả và ổn định..

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc