CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÁN HÀNG - TIẾP THỊ

(SALES - MARKETING) 

Top 10+ Khóa Học Bán Hàng Và Tiếp Thị

1. Tư Duy Bán Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển tư duy định hướng khách hàng, từ việc hiểu rõ nhu cầu đến việc cung cấp giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

2. Lập Kế Hoạch Bán Hàng: Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch bán hàng chi tiết, từ việc phân tích thị trường đến việc thiết lập mục tiêu và chiến lược bán hàng.

3. Kỹ Năng Nghiên Cứu Thị Trường: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng nghiên cứu thị trường, từ việc thu thập dữ liệu đến việc phân tích xu hướng và hành vi khách hàng.

4. Tìm Kiếm Tiếp Cận Khách Hàng: Học viên sẽ học cách xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng, từ việc sử dụng các kênh truyền thông đến việc tối ưu hóa chiến lược tiếp thị.

5. Kỹ Năng Online Marketing: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng tiếp thị trực tuyến, từ việc quảng cáo đến việc tối ưu hóa nội dung và SEO để thu hút khách hàng trực tuyến.

6. Kỹ Năng Quan Hệ Công Chúng: Học viên sẽ được học cách xây dựng và duy trì mối quan hệ công chúng, từ việc tổ chức sự kiện đến việc quản lý thông tin và hình ảnh công ty.

7. Kỹ Năng Viết PR Chuyên Nghiệp: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng viết bài PR chuyên nghiệp, từ việc tạo thông điệp đến việc phát triển nội dung thu hút sự chú ý của truyền thông.

8. Giao Tiếp Trong Kinh Doanh: Học viên sẽ được học cách giao tiếp hiệu quả trong môi trường kinh doanh, từ việc thương lượng đến việc xây dựng mối quan hệ đối tác.

9. Quan Hệ Trong Kinh Doanh: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý mối quan hệ trong kinh doanh, từ việc phân tích mạng lưới đến việc tối ưu hóa cơ hội kinh doanh.

10. Kể Chuyện Trong Marketing: Học viên sẽ được học cách sử dụng kỹ thuật kể chuyện để tạo ra các chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ và gắn kết với khách hàng.

11. Quản Trị Thương Hiệu: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản trị thương hiệu, từ việc xác định vị trí thương hiệu đến việc phát triển chiến lược thương hiệu dài hạn.

12. Xây Dựng Hệ Thống Phân Phối: Học viên sẽ được học cách xây dựng và quản lý hệ thống phân phối hiệu quả, từ việc lựa chọn kênh đến việc quản lý chuỗi cung ứng.

13. Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý bán hàng, từ việc thiết lập mục tiêu đến việc theo dõi và đánh giá hiệu suất bán hàng.

14. Kỹ Năng Thu Hồi Công Nợ: Học viên sẽ được học cách quản lý và thu hồi công nợ hiệu quả, từ việc giao tiếp với khách hàng đến việc áp dụng các biện pháp pháp lý.

15. Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giám sát đội ngũ bán hàng, từ việc đào tạo đến việc đánh giá và hỗ trợ nhân viên bán hàng.

16. Quản Lý Và Giám Sát Bán Hàng: Học viên sẽ được học cách quản lý và giám sát hoạt động bán hàng, từ việc lập kế hoạch đến việc triển khai các chiến lược bán hàng.

17. Quản Lý Cửa Hàng Chuyên Nghiệp: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý cửa hàng, từ việc tổ chức không gian đến việc quản lý nhân viên và hàng hóa.

18. Kỹ Năng Huấn Luyện Đội Sales: Học viên sẽ được học cách huấn luyện và phát triển đội ngũ bán hàng, từ việc xác định nhu cầu đào tạo đến việc thực hiện các chương trình huấn luyện.

19. Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng bán hàng hiệu quả, từ việc xác định nhu cầu khách hàng đến việc đóng gói và trình bày sản phẩm.

20. Kỹ Năng Bán Hàng B2B Hiệu Quả: Học viên sẽ được học cách bán hàng trong môi trường B2B, từ việc xây dựng mối quan hệ đến việc đàm phán và đóng gói các giải pháp kinh doanh.

21. Bán Hàng Tư Vấn Giải Pháp: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng bán hàng tư vấn, từ việc hiểu rõ vấn đề của khách hàng đến việc cung cấp các giải pháp phù hợp.

22. Bán Hàng & Chăm Sóc Khách Hàng: Học viên sẽ được học cách kết hợp bán hàng và chăm sóc khách hàng, từ việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng đến việc duy trì mối quan hệ lâu dài.

23. Bán Hàng Qua Điện Thoại: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng bán hàng qua điện thoại, từ việc xây dựng kịch bản cuộc gọi đến việc xử lý phản hồi của khách hàng một cách linh hoạt và thuyết phục.

24. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng: Học viên sẽ được học cách hiểu và phân tích tâm lý cũng như hành vi mua sắm của khách hàng, từ đó phát triển chiến lược tiếp thị và bán hàng phù hợp.

25. Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý trải nghiệm khách hàng, từ việc thiết kế quy trình dịch vụ đến việc đánh giá và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

26. Kỹ Năng Trưng Bày Hàng Hóa: Học viên sẽ được học cách trưng bày hàng hóa một cách hấp dẫn, từ việc sắp xếp sản phẩm đến việc tạo điểm nhấn để thu hút sự chú ý của khách hàng.

27. Giải Quyết Vấn Đề Trong Bán Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng, từ việc xử lý khiếu nại đến việc tìm kiếm giải pháp nhanh chóng và hiệu quả.

28. Kỹ Năng Đàm Phán Kinh Doanh: Học viên sẽ được học cách đàm phán trong kinh doanh, từ việc chuẩn bị thông tin đến việc thực hiện các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

29. Marketing Qua Mạng Xã Hội: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng tiếp thị qua các nền tảng mạng xã hội, từ việc tạo nội dung đến việc tối ưu hóa chiến dịch để tăng cường sự tương tác và thu hút khách hàng.

30. Giám Đốc Kinh Doanh: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành giám đốc kinh doanh, từ việc lập kế hoạch chiến lược đến việc quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày.

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo