TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT
(IT RE-ORGANIZING)
 

 

1. Giới thiệu dịch vụ
Trong thời đại công nghệ số, IT là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có một tổ chức IT hiệu quả, phù hợp với chiến lược kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT trong doanh nghiệp, nhằm giúp bạn xây dựng một tổ chức IT linh hoạt, hiệu năng cao và đáp ứng được thách thức của thị trường.

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp phải khi quản lý và điều hành tổ chức IT, chẳng hạn như:

- Tổ chức IT quá phức tạp, có nhiều tầng lớp, bộ phận và vai trò, gây ra sự chậm trễ, mất thời gian và tăng chi phí.
- Tổ chức IT thiếu sự thống nhất, phối hợp và giao tiếp giữa các bộ phận, dẫn đến sự mâu thuẫn, trùng lặp và hiệu quả thấp.
- Tổ chức IT không thể thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của nhu cầu kinh doanh, khách hàng và công nghệ, gây ra sự lạc hậu, bỏ lỡ cơ hội và mất cạnh tranh.
- Tổ chức IT thiếu nhân lực, kỹ năng và kiến thức chuyên môn, gây ra sự thiếu hụt, sai sót và rủi ro trong việc triển khai và vận hành các dự án và hệ thống IT.

3. Mô tả dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT trong doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm các hoạt động sau:

- Phân tích hiện trạng tổ chức IT của doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu, chức năng, quy trình, nhân sự, kỹ năng, công nghệ và hiệu quả.
- Đề xuất mô hình tổ chức IT mới, phù hợp với chiến lược kinh doanh, mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu, chức năng, quy trình, nhân sự, kỹ năng, công nghệ và hiệu quả.
- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai mô hình tổ chức IT mới, bao gồm lập kế hoạch, phân công, đào tạo, thay đổi, kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục.
- Cung cấp các giải pháp, công cụ và tài liệu hỗ trợ cho việc quản lý và vận hành tổ chức IT mới, bao gồm hướng dẫn, biểu mẫu, báo cáo, hệ thống và ứng dụng.

4. Những lợi ích của dịch vụ
Khi sử dụng dịch vụ tư vấn TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT trong doanh nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Tăng cường hiệu quả và năng suất của tổ chức IT, giảm thiểu thời gian, chi phí và rủi ro trong việc thực hiện các dự án và hệ thống IT.
- Nâng cao khả năng thích ứng và đổi mới của tổ chức IT, đáp ứng nhanh chóng và chính xác những nhu cầu và thay đổi của kinh doanh, khách hàng và công nghệ.
- Tạo ra sự thống nhất, phối hợp và giao tiếp tốt hơn giữa các bộ phận và vai trò trong tổ chức IT, hạn chế sự mâu thuẫn, trùng lặp và hiệu quả thấp.
- Nâng cao chất lượng và an toàn của các dự án và hệ thống IT, đảm bảo sự ổn định, bảo mật và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định.
- Tăng cường năng lực, kỹ năng và kiến thức chuyên môn của nhân sự IT, đảm bảo sự phù hợp, cập nhật và phát triển liên tục.

5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT trong doanh nghiệp của chúng tôi gồm có 6 bước chính, như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp, bao gồm lĩnh vực hoạt động, quy mô, chiến lược, mục tiêu, tầm nhìn, văn hóa và tổ chức IT hiện tại.
 

- Bước 2: Phân tích và đánh giá hiện trạng tổ chức IT của doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu, chức năng, quy trình, nhân sự, kỹ năng, công nghệ và hiệu quả, sử dụng các phương pháp và công cụ chuyên nghiệp.
 

- Bước 3: Đề xuất và thống nhất mô hình tổ chức IT mới, phù hợp với chiến lược kinh doanh, mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu, chức năng, quy trình, nhân sự, kỹ năng, công nghệ và hiệu quả, sử dụng các kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất.
 

- Bước 4: Lập kế hoạch và phân công việc cho việc triển khai mô hình tổ chức IT mới, bao gồm xác định mục tiêu, phạm vi, thời gian, nguồn lực.
 

- Bước 5: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc triển khai mô hình tổ chức IT mới, bao gồm đào tạo, thay đổi, kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục, sử dụng các giải pháp, công cụ và tài liệu hỗ trợ.
 

- Bước 6: Bàn giao kết quả và báo cáo cho doanh nghiệp, bao gồm mô tả chi tiết về mô hình tổ chức IT mới, các chỉ số đo lường hiệu quả, các khuyến nghị và hướng dẫn cho việc quản lý và vận hành tổ chức IT mới.
 

- Bước 7: Theo dõi và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình vận hành tổ chức IT mới, bao gồm giải quyết các vấn đề, thắc mắc và yêu cầu phát sinh, cung cấp các cập nhật và cải tiến theo nhu cầu.

6. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT trong doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như quy mô, lĩnh vực, đặc thù và nhu cầu của doanh nghiệp, cũng như mức độ phức tạp và khác biệt của mô hình tổ chức IT mới so với hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành dịch vụ trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất và chất lượng nhất có thể, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trung bình, thời gian thực hiện dịch vụ của chúng tôi là từ 1 đến 3 tháng.

7. Kết quả bàn giao
Sau khi hoàn thành dịch vụ tư vấn TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC IT trong doanh nghiệp, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp các kết quả sau:

- Một báo cáo chi tiết về mô hình tổ chức IT mới, bao gồm cơ cấu, chức năng, quy trình, nhân sự, kỹ năng, công nghệ và hiệu quả, cũng như các khác biệt và lý do so với mô hình tổ chức IT hiện tại.
- Một báo cáo đánh giá về hiệu quả của mô hình tổ chức IT mới, bao gồm các chỉ số đo lường, phân tích, so sánh và kết luận, cũng như các khuyến nghị và hướng dẫn cho việc cải tiến liên tục.
- Một bộ tài liệu hỗ trợ cho việc quản lý và vận hành tổ chức IT mới, bao gồm hướng dẫn, biểu mẫu, báo cáo, hệ thống và ứng dụng, cũng như các thông tin liên lạc và hỗ trợ của chúng tôi.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

 

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc