TƯ VẤN QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT
(IT SERVICE MANAGEMENT)
 

 

Dịch vụ tư vấn Quản lý dịch vụ IT của chúng tôi tập trung vào các quy trình CNTT như:

1. Service Desk

Điểm kết nối duy nhất giữa Users và phòng IT, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ ban đầu.

2. Request Management

Gửi thông tin liên quan đến yêu cầu dịch vụ IT. Yêu cầu có thể gặp trực tiếp, qua email hoặc bằng cách gọi cho ServiceDesk.

3. Incident Management

Kiểm tra, chẩn đoán và giải quyết các sự cố càng nhanh càng tốt nhằm giảm ảnh hưởng kinh doanh.

4. Problem Management

Phát hiện những nguyên nhân cơ bản của sự cố và giải quyết và phòng ngừa lặp lại

5. Change Management

Quản lý và ghi lại các thay đổi phần cứng, phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu hướng dẫn để giảm thiểu sự gián đoạn hoạt động IT và duy trì thông tin cấu hình chính xác.

6. Asset & Configuration Management

Triển khai và duy trì cập nhật hồ sơ phần cứng, phần mềm, dịch vụ và tài liệu, biểu thị các mối quan hệ giữa chúng.

7.Release & Deploy Management

Lập kế hoạch, kiểm tra thử nghiệm và quản lý triền khai thành công phần mềm và phần cứng. Xây dựng chính sách phát hành và để đảm bảo rằng các bản sao của tất cả các phần mềm tổng được lưu trữ tập trung.

8. Availability Management

Đảm bảo các dịch vụ IT có sẵn để sử dụng một cách nhất quán như đã thỏa thuận.

9. Capacity Management

Đảm bảo công suất của hệ thống sử dụng phù hợp với nhu cầu của kinh doanh

10. Service Level Management

Xác định, cam kết và ghi lại mức độ dịch vụ có thể chấp nhận và có thể đạt được theo dõi hoạt động thực tế so với các cấp độ dịch vụ .

11. Service Continuity Management

Giảm thiểu tác động dịch vụ IT bởi thảm họa môi trường và đưa ra kế hoạch phục hồi.

12.Financial Management

Đảm bảo các nguồn tài nguyên IT và kỹ thuật được triển khai và quản lý một cách hiệu quả.


Chúng tôi làm việc kết hợp chặt chẽ với khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu, để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT, bằng cách tập trung vào các quy trình cốt lõi, công nghệ và nguồn nhân lực có liên quan, giúp khách hàng kiểm soát chi phí và nâng cao mức độ dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sử dụng các quy trình được thiết kế theo cấu trúc chuẩn ITIL để giúp bạn kiểm soát hạ tầng CNTT theo trình tự 4 bước:

1. Đánh giá

Chúng tôi giúp doanh nghiệp xác định mức ưu tiên các lĩnh vực cần cải tiến một cách hợp lý, vì thực tế mọi thứ không thể được cải tiến cùng một lúc. Bằng cách nhanh chóng xác định các quy trình cụ thể mà cần phải cải tiến ngay lập tức, cùng với các chi phí liên quan, chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp một bức tranh rõ ràng về những gì cần phải được thực hiện làm ngay, những giai đoạn nào thì kết quả gì cần đạt được.

Chúng tôi phân tích đầy đủ các lỗ hổng hoặc những chỗ thiếu sót, yếu kém trong các quy trình của hệ thống CNTT hiện tại, để từ đó cung cấp cho doanh nghiệp các quy trình tương lai mà cần phải thiết lập cho cơ sở hạ tầng CNTT.

2. Thiết kế quy trình 

Chúng tôi đảm bảo giải pháp quy trình tối ưu, đáp ứng nhu cầu kinh doanh cho tổ chức doanh nghiệp. Phương pháp tiếp cận toàn diện của chúng tôi giúp doanh nghiệp phát triển tình huống trong kinh doanh, lựa chọn và triển khai đúng các công cụ, đào tạo nguồn lực từ hiểu biết cho đến chuyên gia về quy trình ITIL cho doanh nghiệp và quản lý rủi ro dự án một cách thích hợp.


3. Triển khai

Nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ để thực hiện triển khai và quản lý tái cấu trúc trong tổ chức IT của doanh nghiệp, dịch vụ triển khai của chúng tôi (bằng cách sử dụng cấu trúc các quy trình chuẩn ITIL) sẽ giúp doanh nghiệp thành công trong việc chuyển đổi các quy trình vận hành hệ thống CNTT nhằm hỗ trợ toàn diện hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi có thể triển khai kỹ thuật, thử nghiệm, và đào tạo tất cả các điểm hoạt động cũng như đào tạo tài nguyên nhân lực như người dùng / quản lý an ninh, quản lý tài sản và hỗ trợ người dùng, góp phần quan trọng cho sự thành công trong việc cải tiến quy trình.

4. Quản lý

Để đảm bảo sự thành công liên tục cho môi trường CNTT của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp khóa học cơ bản tổng quan về ITIL v3 foundation , đây là lớp học đầu tiên về kiến thức quản lý và truyền đạt những kinh nghiệm nhằm giúp cho doanh nghiệp tự tin để quản lý CNTT tại doanh nghiệp. Đây là những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp:

- Tăng cường lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn
- Gắn kết chiến lược CNTT với chiến lược kinh doanh tổng thể 
- Quản lý và giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí
- Triển khai những thay đổi nhanh hơn
- Cải thiện độ tin cậy và tính sẵn sàng của dịch vụ IT.
- Cải tiến mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
- Tích hợp các nhà cung cấp và các đối tác với các dịch vụ tập trung.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc