CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
(Leadership Development)

 

 

 

Năng lực lãnh đạo là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của cá nhân và tổ chức. Lãnh đạo giỏi không chỉ có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt mà còn có thể truyền cảm hứng, phát triển tài năng, và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tích cực. Họ là người định hình tương lai, tạo ra sự thay đổi và đổi mới, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho nhân viên và đồng nghiệp.

Top 20 Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo (Leadership):

1. Tư Duy Lãnh Đạo: Khóa học này giúp học viên phát triển tư duy chiến lược và sáng tạo, cung cấp công cụ để nhận diện và giải quyết vấn đề từ góc độ lãnh đạo.

2. 7 Thói Quen Thành Đạt: Dựa trên tác phẩm nổi tiếng của Stephen R. Covey, khóa học này hướng dẫn cách xây dựng và áp dụng 7 thói quen để phát triển bản thân và nâng cao hiệu quả công việc.

3. Kỹ năng lãnh đạo & Quản trị: Học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị, từ việc đặt mục tiêu đến việc triển khai và giám sát các chiến lược kinh doanh.

4. Kỹ Năng Lãnh Đạo Bản Thân: Khóa học này tập trung vào việc phát triển khả năng tự quản lý và tự động viên, là nền tảng quan trọng để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả.

5. Kỹ Năng Lãnh Đạo Nhóm: Học viên sẽ học cách xây dựng và quản lý một nhóm làm việc, tạo động lực và hướng dẫn nhóm đạt được mục tiêu chung.

6. Kỹ Năng Lãnh Đạo Đồng Cấp: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, tạo ra môi trường làm việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

7. Kỹ Năng Lãnh Đạo 360o: Học viên sẽ được đánh giá toàn diện từ các đồng nghiệp và cấp dưới, từ đó nhận ra điểm mạnh và cơ hội phát triển cá nhân trong lãnh đạo.

8. Lãnh Đạo Doanh nghiệp: Khóa học này cung cấp kiến thức về việc lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, từ việc xây dựng chiến lược đến việc triển khai các kế hoạch kinh doanh.

9. Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp: Học viên sẽ được học cách lãnh đạo trong thời đại số, áp dụng công nghệ vào quản lý và phát triển doanh nghiệp.

10. Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo: Khóa học này giúp học viên nhận thức và phát triển các kỹ năng lãnh đạo cần thiết để dẫn dắt và phát triển tổ chức.

11. Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả: Học viên sẽ được học cách xây dựng và thực hiện các kỹ năng lãnh đạo cơ bản, từ việc đặt mục tiêu đến việc tạo động lực cho nhân viên.

12. Lãnh Đạo Tạo Ảnh Hưởng: Khóa học này giúp học viên phát triển khả năng tạo ảnh hưởng và thuyết phục, từ đó dẫn dắt và hỗ trợ nhân viên đạt được mục tiêu.

13. Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng: Học viên sẽ học cách truyền cảm hứng và khích lệ nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc năng động và sáng tạo.

14. Kỹ Năng Lãnh Đạo Phục Vụ: Khóa học này giúp học viên phát triển phong cách lãnh đạo phục vụ, đặt lợi ích của nhân viên và tổ chức lên hàng đầu.

15. Lãnh Đạo Theo Tình Huống: Học viên sẽ được học cách ứng phó linh hoạt với các tình huống khác nhau, từ đó đưa ra quyết định phù hợp và hiệu quả.

16. Lãnh Đạo Cho Nhà Quản Lý: Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho những người quản lý, giúp họ dẫn dắt đội ngũ một cách hiệu quả.

17. Trí Tuệ Cảm Xúc Lãnh Đạo: Học viên sẽ được học cách sử dụng trí tuệ cảm xúc trong lãnh đạo, từ việc hiểu biết và quản lý cảm xúc bản thân đến việc tương tác với nhân viên.

18. Lãnh Đạo & Giao Tiếp Truyền Đạt: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp và truyền đạt hiệu quả, từ đó tạo ra sự đồng thuận và hợp tác trong tổ chức.

19. Lãnh Đạo & Hoạt Động Tổ Chức: Học viên sẽ được học cách lãnh đạo và quản lý các hoạt động tổ chức, từ việc lập kế hoạch đến việc triển khai và giám sát các dự án.

20. Lãnh Đạo Chiến Lược: Khóa học này giúp học viên phát triển khả năng lãnh đạo chiến lược, từ việc xác định hướng đi đến việc triển khai các chiến lược kinh doanh và quản lý thay đổi
.

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc