TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
(HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM)

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và kế hoạch đào tạo cho các doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược nhân sự giúp các doanh nghiệp xác định rõ các nhóm nhân sự chiến lược, có định hướng rõ ràng trong việc phát triển đội ngũ nhân sự, “Buy” or “Make”. Dịch vụ này cũng giúp xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp dựa trên đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực theo khung năng lực.

Những vấn đề thường gặp về nhân lực của doanh nghiệp:

- Đội ngũ của doanh nghiệp thiếu năng lực làm việc.
- Doanh nghiệp không hoạch định đội ngũ kế thừa.
- Không có chương trình đánh giá năng lực hàng năm.
- Không có lộ trình thăng tiến cho nhân viên.
- Không có hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
- Tuyển dụng không đúng năng lực đáp ứng vị trí công việc.
- Đào tạo không có kế hoạch phù hợp với năng lực từng người
- Lương trả không theo năng lực và hiệu quả.


Mục tiêu tư vấn


- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự thông qua hệ thống các chính sách, cơ chế quản lý hiệu quả.
- Nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tối đa năng lực nhân sự thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.


Nội dung tư vấn


- Xây dựng chiến lược nhân sự
- Định biên nhân sự
- Tuyển dụng nhân sự
- Phân tích và mô tả công việc
- Xây dựng hệ thống quản trị & đánh giá hiệu quả công việc (KPIs)
- Đánh giá giá trị công việc và xây dựng hệ thống tiền lương
- Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ
- Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
- Đào tạo và tập huấn về quản trị nhân sự, tiền lương ...theo yêu cầu


Cam kết của Tư Vấn Quản Trị

- Mang đến những giải pháp vượt trội, phù hợp với thực tế kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
- Luôn đặt mình vào vị trí của Quý doanh nghiệp và nghĩ về những gì có thể xảy ra với công việc kinh doanh. Cùng với đó, chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu và tìm ra các giải pháp hữu ích với từng vấn đề đó.
- Chiến lược và kế hoạch được trình bày khoa học, chuyên nghiệp có sức thuyết phục cao.
Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm cùng với phương pháp tiếp cận phù hợp, Tư vấn Quản Trị sẵn sàng chia sẻ và chung sức cùng các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới và phát triển.

 

Các dịch vụ tư vấn nhân sự chính của MasterSkills

1. Thiết kế cơ cấu tổ chức
2. Xây dựng bảng mô tả công việc
3. Xây dựng hệ thống lương, đãi ngộ
4. Quản trị thực hiện công việc
5. Xây dựng định mức lao động
6. Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

7. Xây dựng từ điển năng lực

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc