Khối Doanh Nghiệp Nước Ngoài

 

Khóa học Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Tổ chức tại Công ty Ajinomoto Vietnam – Tỉnh Đồng Nai.
Khóa học Karakuri Kaizen. Tổ chức tại Công ty Mitsubishi Motors Vietnam – Tỉnh Bình Dương.
Khóa học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề. Tổ chức tại Công ty Far Eastern Apparel Viet Nam (FEAV) – Tỉnh Bình Dương.
Khóa học Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Tổ chức tại Công ty Toyotsu Safety & Automotive Components VietNam –  Bình Dương.
Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. Tổ chức tại Tập đoàn Mitsubishi VietNam – Tp.HCM.
Khóa học 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng. Tổ chức tại Công ty TAKAKO VietNam – Bình Dương.
Khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Tổ chức tại Công Ty ĐH RMIT - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Tổ chức tại Công Ty Honda VietNam - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng. Tổ chức tại Công ty Toyota Bến Thành - Tp.HCM.
Khóa Học KAIZEN Tại Công Ty YOKOHAMA - Bình Dương. Khóa học Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Tổ chức tại Công Ty CP AceCook VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Tổ chức tại Công Ty Ajinomoto VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI (Train Within Industry). Tổ chức tại Công ty TNHH Molex VietNam - Tp.Hà Nội.
Read More Testimonials from our Participants
Khóa học Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Tổ chức tại Công ty Murata Electronics VietNam - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung. Tổ chức tại Công ty Ashahi Denso VietNam - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Tư Duy Logic. Tổ chức tại Công Ty HaKuHoDo VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp (TPM). Tổ chức tại Công Ty ABB VietNam - Bắc Ninh.
Khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Tổ chức tại Công Ty Bayer VietNam - Nam Định.
Khóa học Quản Lý Sự Thay Đổi. Tổ chức tại Công ty Sunjin ViNa - Hà Nam.
Khóa học Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tổ chức tại Công ty Dongil Rubber Belt VietNam - Tp.Bình Dương.
Khóa học Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp. Tổ chức tại Công ty Dongil Rubber Belt Vietnam - Tp.Bình Dương.
Tổ chức Workshop Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả. Tại Công ty Dongil Rubber Belt Vietnam - Bình Dương.
Read More Testimonials from our Participants
Khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Tổ chức tại Công Ty Saint Gobain VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Quản Trị Kho Hàng. Tổ chức tại Công ty Friesland Campina - Hà Nam.
Khóa học Duy Tích Cực. Tổ chức tại Công Ty Behn Meyer Agricare VietNam - Tp.Vũng Tàu.
Khóa học Quản Lý Hiệu Suất Nhân Viên. Tổ chức tại Công ty TNHH G-Comply VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Tinh Thần Làm Chủ & Chịu Trách Nhiệm. Tổ chức tại Công ty TNHH G-Comply VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Nghiệp. Tổ chức tại Công ty GeoTech VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng Chuyên Nghiệp. Tổ chức tại Công ty FMC VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Tổ chức tại Công ty Công Nghiệp Spindex - Tp.Hà Nội.
Khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Tổ chức tại Công ty Standard Chem & Pharm - Tp.HCM.
Khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Tổ chức tại Công ty Santen Pharmaceutical VietNam - Tp.HCM.
Read More Testimonials from our Participants
Khóa học Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Tổ chức tại Công ty E-Soft VietNam - Tp.Hà Nội.
Khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng B2B. Tổ chức tại Công ty E-Soft VietNam - Tp.Hà Nội.
Read More Testimonials from our Participants
Khóa học Quản Lý Sản Xuất. Tổ chức tại Công Ty CP Steel Builder VietNam - Tp.Vũng Tàu.
Khóa học Kỹ Năng Mua Hàng Hiệu Quả. Tổ chức tại Công Ty Kết Cấu Thép WorldSteel - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Trao Quyền & Tạo Ảnh Hưởng. Tổ chức tại Công Ty Apparel Far Eastern VietNam - Tp.Bình Dương.
Khóa học Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp. Tổ chức tại Công ty MTI Technology Viet Nam - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ năng Quản Lý Thời Gian. Tổ chức tại Công ty KMS Technology VietNam - Tp.HCM .
Read More Testimonials from our Participants
Khóa học Kỹ Năng Lắng Nghe Tích Cực. Tổ chức tại Công Ty BigTree Technology & Consulting - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp. Tại Công ty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Pilmico VietNam - Đồng Tháp.
Read More Testimonials from our Participants
Tổ Chức Khóa Học HouRenSo Tổ chức tại Công Ty MEIWA VietNam 

Khối Doanh Nghiệp Trong Nước

 

 

Khóa học Kỹ Năng Online Marketing. Tổ chức tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Tp.Kiên Giang.
Khóa học Tư Duy Sáng Tạo. Tổ chức tại Tổng Công Ty Giải Pháp Doanh Nghiệp Viettel - Tp.Hà Nội.
Khóa học 7 Thói Quen Thành Đạt. Tổ chức tại Công ty MobifonePlus - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tổ chức tại Trung Tâm Viễn Thông MobiFone - Tp.HCM.
Khóa học Giám sát Kênh Bán Hàng. Tổ chức tại Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost) - Tp.Hà Nội.
Read More Testimonials from our Participants
Khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Tổ chức tại Công ty Nhiên Liệu Hàng Không (Skypec) - Tp.Hà Nội.
Khóa học Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Tổ chức tại Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất - Tp.HCM.
Khóa học Truyền Thông Nội Bộ. Tổ chức tại Công ty Điện Lực Dầu Khí Cà Mau  - Tp.Cà Mau.
Khóa học Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp (TPM). Tổ chức tại Công Ty Điện Lực Dầu Khí Hà Tĩnh - Tp. Hà Tĩnh.
Khóa học Kỹ Năng Viết Báo Cáo. Tổ chức tại Nhà Máy Xử Lý Khí Nam Côn Sơn - Tp.Vũng Tàu.
Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Căng Thẳng. Tổ chức tại Liên Hiệp HTX Tp.HCM (SaiGon Coop) Lớp 2 - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Căng Thẳng. Tổ chức tại Liên Hiệp HTX Tp.HCM (SaiGon Coop) Lớp 1 - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Hỗ Trợ Helpdesk Chuyên Nghiệp. Tổ chức tại Công ty CMC Sài Gòn. Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm. Tổ chức tại Công ty Cáp Điện Cadivi Miền Đông - Tp.Biên Hòa.
Khóa học Kỹ Năng Viết Báo Cáo & Email. Tổ chức tại Công Ty Xi Măng Hà Tiên 1 - Tỉnh Long An.
Khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp & Kiểm Soát Cảm Xúc. Tổ chức tại Cổ Phần Viễn Thông Tuổi Trẻ - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Tổ chức tại Công Ty GreenMazing – Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề. Tổ chức tại Công ty CP Tuyển Dụng Nhân Tài (HR2B) – Tp.HCM.
Khóa học Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp. Tổ chức tại Công ty CP Nhôm Việt Dũng - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI (Train Within Industry). Tổ chức tại Công ty TNHH Nature Foods - Tỉnh Đồng Nai.
Khóa học Kỹ Năng Tư Duy Logic. Tổ chức tại Công Ty Cổ Phần TPL Shipping - Tp.HCM.
Khóa học Quản Lý Rủi Ro. Tổ chức tại Công ty Giao Nhận Và Vận Chuyển InDo Trần - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Tư Vấn Giải Pháp. Tổ chức tại Công ty Giải Pháp TSL - Tp.HCM.
Khóa học Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc. Tổ chức tại Công ty TNHH Xuân Cầu - Tp.Hà Nội.
Khóa học Tư Duy Lãnh Đạo. Tổ chức tại Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai.
Khóa học Kỹ Năng Thuyết Trình. Tổ chức tại Công ty Thương Mại Đầu Tư Liên Á Châu - Tp.HCM.
Khóa học Giải Quyết Khiếu Nại Khách Hàng. Tổ chức tại Công ty Cổ Phần Nhôm Việt Dũng - Tp. Hà Nội.
Khóa học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm (AOP). Tổ chức tại Công ty CP May Sài Gòn 3 - Tp.HCM.
Khóa học Tinh Thần Đồng Đội & Làm Việc Nhóm. Tổ chức tại Công Ty Ant Farm VietNam - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng. Tổ chức tại Công ty China Express - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Thuyết Trình. Tổ chức tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ iERP - Tp.Hà Nội.
Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. Tổ chức tại Công ty TA Communications - Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng. Tổ chức tại Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung - Tp.Đà Nẵng.
Khóa học Hành Trình Trải Nghiệm Khách Hàng. Tổ chức tại Ngân Hàng Quân Đội (MB Bank) – Tp.Hà Nội.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp & DVKH. Tổ chức tại Công ty CP DV iERP – Hà Nội.
Bế giảng khóa học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Tổ chức tại Sài Gòn Coop – Tp.HCM.
Khóa học Kỹ Năng Gọi Điện Thoại. Tại trung Tâm Giám Sát Điều Hành Đô Thị Thông Minh - Tp.Huế.
Read More Testimonials from our Participants
Khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công Và Đánh Giá Công Việc Hiệu Quả. Tổ chức tại Công ty TNHH MTV Trung Sơn - Tỉnh Long An. Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian. Tổ chức tại Cổ Phần Công Nghệ TiTan – Tp.HCM.
       
   
  

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc