TƯ VẤN TÁC PHONG LÀM VIỆC
(PROFESSIONAL WORKING STYLE
/ BUSINESS MANNERS)

 

1. Giới thiệu dịch vụ
Dịch vụ tư vấn TÁC PHONG LÀM VIỆC cho doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn toàn diện và thực tế, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao kỹ năng, thái độ và cách ứng xử trong công việc. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động sau:

- Đánh giá nhu cầu và tình hình hiện tại của doanh nghiệp, xác định các mục tiêu, cơ hội và thách thức cần cải thiện tác phong làm việc.
- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cũng như các vấn đề, lỗi, khiếm khuyết và khó khăn trong tác phong làm việc của doanh nghiệp.
- Đề xuất các giải pháp cải thiện tác phong làm việc phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, như ăn mặc chỉnh chu, luôn đúng giờ, giao tiếp chân thành, đối xử tử tế, cầu tiến, ham học hỏi, v.v.
- Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải thiện tác phong làm việc, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả.
- Bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo và duy trì sự cải thiện liên tục.

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất và lợi nhuận của mình. Một số vấn đề thường gặp như sau:

- Nhân viên không có ý thức kỷ luật, không tuân thủ các quy định, thời gian và tiến độ công việc, gây trễ hạn, mất uy tín và ảnh hưởng đến các bộ phận khác.
- Nhân viên không có kỹ năng giao tiếp, không biết cách ứng xử với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, gây xích mích, mất lòng tin và hợp tác.
- Nhân viên không có tinh thần học hỏi, cầu tiến, không cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới, gây lạc hậu và bị bỏ rơi bởi thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Nhân viên không có sự sáng tạo, đổi mới, không đề xuất các ý tưởng, giải pháp cải thiện công việc, gây đình trệ và lãng phí.
- Nhân viên không có sự tôn trọng, hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau, gây mất đoàn kết và hiệu quả làm việc nhóm.

3. Mô tả dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn TÁC PHONG LÀM VIỆC cho doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn thiết thực, hiệu quả và uy tín, dựa trên các nguyên tắc và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp cải thiện tác phong làm việc của nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng, năng suất và lợi nhuận của doanh nghiệp. Dịch vụ này cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp cải thiện tác phong làm việc phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, như ăn mặc chỉnh chu, luôn đúng giờ, giao tiếp chân thành, đối xử tử tế, cầu tiến, ham học hỏi, v.v. Dịch vụ này cũng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp cải thiện tác phong làm việc, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả. Dịch vụ này cũng bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo và duy trì sự cải thiện liên tục.

4. Những lợi ích của dịch vụ

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn TÁC PHONG LÀM VIỆC cho doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, như:

- Nâng cao chất lượng công việc, bằng cách giảm thiểu các lỗi, sai sót, trễ hạn, mất uy tín và ảnh hưởng đến các bộ phận khác.
- Tăng cường khả năng cạnh tranh, bằng cách có sự đổi mới, sáng tạo và cải thiện liên tục, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt với thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Tiết kiệm chi phí, bằng cách tối ưu hóa quy trình làm việc, tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, như sửa chữa, bồi thường, v.v.
- Tăng cường hiệu suất và năng suất làm việc, bằng cách nâng cao kỹ năng, thái độ và cách ứng xử trong công việc, tăng sự tập trung, hăng hái và trách nhiệm.
- Tăng cường sự hài lòng và gắn bó của nhân viên, bằng cách tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, tăng sự tự tin, tự hào và động lực làm việc.

5. Quy trình thực hiện tư vấn

Quy trình thực hiện tư vấn TÁC PHONG LÀM VIỆC cho doanh nghiệp gồm có 5 bước chính, là:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng tư vấn.
Tại bước này, chúng tôi sẽ tiến hành gặp gỡ và trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và mục tiêu cần cải thiện tác phong làm việc của doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ ký hợp đồng tư vấn, xác nhận phạm vi, thời gian, chi phí và các điều khoản khác của dịch vụ.

Bước 2: Đánh giá và phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
Tại bước này, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, quan sát, phỏng vấn và thu thập dữ liệu về tác phong làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu, tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, cũng như các vấn đề, lỗi, khiếm khuyết và khó khăn trong tác phong làm việc của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ báo cáo kết quả đánh giá và phân tích cho doanh nghiệp, cũng như đề xuất các mục tiêu, cơ hội và thách thức cần cải thiện tác phong làm việc.

Bước 3: Đề xuất và thống nhất các giải pháp cải thiện tác phong làm việc.
Tại bước này, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp cải thiện tác phong làm việc phù hợp, dựa trên các nguyên tắc và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, như ăn mặc chỉnh chu, luôn đúng giờ, giao tiếp chân thành, đối xử tử tế, cầu tiến, ham học hỏi, v.v. Chúng tôi sẽ trình bày và thuyết phục doanh nghiệp về tính khả thi, hiệu quả và lợi ích của các giải pháp cải thiện tác phong làm việc. Sau đó, chúng tôi sẽ thống nhất với doanh nghiệp về các giải pháp cải thiện tác phong làm việc sẽ được triển khai, cũng như các chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả.

Bước 4: Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải thiện tác phong làm việc.
Tại bước này, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp cải thiện tác phong làm việc, bằng cách huấn luyện, hướng dẫn, giám sát và đánh giá kết quả. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu, công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để áp dụng thành công các giải pháp cải thiện tác phong làm việc. Chúng tôi sẽ theo dõi và đánh giá kết quả của các giải pháp cải thiện tác phong làm việc, bằng cách sử dụng các số liệu, biểu đồ, bảng số liệu, v.v. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các phản hồi, gợi ý và khuyến nghị để cải thiện và duy trì các giải pháp cải thiện tác phong làm việc.

Bước 5: Bàn giao kết quả và duy trì sự cải thiện liên tục.
Tại bước này, chúng tôi sẽ bàn giao kết quả, báo cáo hiệu quả, đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo và duy trì sự cải thiện liên tục cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các tài liệu, báo cáo, chứng nhận và bằng chứng về kết quả và hiệu quả của các giải pháp cải thiện tác phong làm việc. Chúng tôi sẽ đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo, dựa trên các kết quả đạt được và các yêu cầu mới của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sự cải thiện liên tục, bằng cách cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khi cần.

6. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn TÁC PHONG LÀM VIỆC cho doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như quy mô, lĩnh vực, mục tiêu và tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành dịch vụ trong thời gian ngắn nhất có thể, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Dưới đây là một ví dụ về thời gian thực hiện dịch vụ cho một doanh nghiệp nhỏ, có khoảng 50 nhân viên, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng tư vấn. Thời gian: 1 tuần.
Bước 2: Đánh giá và phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Thời gian: 2 tuần.
Bước 3: Đề xuất và thống nhất các giải pháp cải thiện tác phong làm việc. Thời gian: 1 tuần.
Bước 4: Hỗ trợ triển khai các giải pháp cải thiện tác phong làm việc. Thời gian: 1 tháng.
Bước 5: Bàn giao kết quả và duy trì sự cải thiện liên tục. Thời gian: 1 tuần.
Tổng thời gian thực hiện dịch vụ: Khoảng 1 - 3 tháng.

7. Kết quả bàn giao
Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn TÁC PHONG LÀM VIỆC cho doanh nghiệp bao gồm:

- Các tài liệu, báo cáo, chứng nhận và bằng chứng về kết quả và hiệu quả của các giải pháp cải thiện tác phong làm việc.
- Các hướng cải thiện tiếp theo, dựa trên các kết quả đạt được và các yêu cầu mới của doanh nghiệp.
- Các tài liệu, công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để duy trì sự cải thiện liên tục.
- Các dịch vụ hỗ trợ, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khi cần.

Một số kết quả bàn giao cụ thể có thể là:

- Báo cáo tổng kết quá trình tư vấn, bao gồm các chỉ số đo lường tác phong làm việc trước và sau khi áp dụng các giải pháp cải thiện, như mức độ hài lòng, năng suất, chất lượng, v.v.
- Chứng nhận hoàn thành dịch vụ tư vấn, xác nhận rằng doanh nghiệp đã áp dụng thành công các giải pháp cải thiện tác phong làm việc và đạt được các mục tiêu đề ra.
- Đề xuất các hướng cải thiện tiếp theo, như áp dụng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp quốc tế, như ISO 26000, ISO 9001, v.v., để nâng cao uy tín và cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Cung cấp các tài liệu, công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để duy trì sự cải thiện liên tục, như các biểu mẫu, bảng kiểm tra, hướng dẫn, v.v., để giúp doanh nghiệp tự kiểm soát và cải tiến tác phong làm việc.
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khi cần, như giải đáp thắc mắc, giải quyết vấn đề, cập nhật các thay đổi trong quy trình, v.v., để giúp doanh nghiệp vận hành các giải pháp cải thiện tác phong làm việc một cách hiệu quả và ổn định.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc