TƯ VẤN hỆ thỐng LƯƠNG 3P
(3P SALARY SYSTEM)

Lương 3P là hệ thống lương được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng – Công Bằng và Khuyến Khích cho mỗi thành viên trong công ty phát huy hết tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Lương 3P được xây dựng từ Chiến lược nhân sự trong chiến lược phát triển chung của công ty. Khi xây dựng lương 3P chúng ta xây dựng Mô tả công việc (MTCV) theo P1 – Position và Chính sách chi trả (bao gồm C&B). Xây dựng Năng lực theo P2 – Person và Chính sách đãi ngộ (dựa trên năng lực, trình độ). Xây dựng KPI theo P3 – Performance và Chính sách khen thưởng – khuyến khích.

Masterskills là công ty tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và được nhiều doanh nghiệp áp dụng hoàn chỉnh.

 Masterskills xây dựng hệ thống lương 3P theo các nội dung chính sau đây:

1.Xây dựng mô tả công việc – P1

- Xem xét và tư vấn cơ cấu tổ chức.
- Hệ thống chức danh của công ty
- Xây dựng mô tả công việc hoàn chỉnh

2. Xây dựng năng lực theo hệ thống định giá chức danh – P2

- Xây dựng năng lực chung, năng lực cốt lõi.
- Xây dựng năng lực quản lý tài chính, nhân sự…
- Xây dựng hệ thống thẻ điểm hoàn chỉnh

3. Xây dựng hệ thống BSC - KPI – P3

- Xây dựng mục tiêu chiến lược công ty, phòng ban.
- Xây dựng mục tiêu nhân viên
- Thiết lập bảng KPI cá nhân

4. Xây dựng hệ thống khung, bậc lương

- Thiết kế hệ thống khung, bậc lương toàn công ty.
- Phác thảo quy chế lương
- Phỏng vấn nhân sự chuẩn bị cho việc xếp bậc lương.

5. Triển khai áp dụng hệ thống lương 3P

- Xếp bậc lương cho các cá nhân
- Lập bảng tính minh họa cho sử dụng quỹ lương và quy chế lương
- Hoàn thiện quy chế lương
- Lập phương án chuyển đổi sang hệ thống lương mới.

Hệ thống tư vấn quản trị của chúng tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ và đánh giá cao từ phía khách hàng, được khách hàng đánh giá là:

- Linh hoạt, tinh gọn, mang tính ứng dụng, thực tiễn cao đối với Doanh Nghiệp.
- Vận hành đơn giản, hiệu quả, phương pháp xây dựng khoa học, logic.
- Đánh giá chính xác, dễ sử dụng, triển khai, có tính kết nối cao.
- Tiết kiệm thời gian, chi phí cho Doanh Nghiệp.
- Thể hiện được chiến lược của Lãnh đạo.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc