TƯ VẤN xây dỰng hỆ thỐng BSC - KPI
(BSC/KPI SYSTEM)

 

 

 

Ý nghĩa khi áp dụng hệ thống BSC - KPI:

- Công cụ đánh giá hiệu quả công việc.
- Phương pháp ghi nhận năng lực của từng nhân viên.
- Hệ thống giúp nhân viên tự cải tiến công việc.
- Phương pháp để doanh nghiệp tưởng thưởng cho cán bộ nhân viên.
- Phương pháp mang lại niềm vui cho cán bộ nhân viên khi làm việc tại doanh nghiệp.

 

Chúng tôi là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống KPI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay các chuyên gia chúng tôi đã tư vấn cho hơn 20 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả dự án KPI.

Các bước triển khai tư vấn KPI được thực hiện theo quá trình như sau:

Xác định mục tiêu theo chiến lược và kế hoạch kinh doanh


- Hướng dẫn xây dựng mục tiêu chiến lược theo Balanced Scorecard
- Cố vấn các mục tiêu cho HĐQT hoặc Ban Tổng Giám Đốc
- Xem xét cơ cấu tổ chức công ty và hệ thống chức năng.
- Hướng dẫn Quản lý cấp trung xây dựng mục tiêu cho từng phòng ban
- Hướng dẫn cách thức phân bổ chỉ tiêu cho cá nhân từng nhân viên
Đây là phần mở đầu làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả làm việc của từng cá nhân, phòng ban và toàn công ty. Sau khi phần này được triển khai, công ty sẽ có hệ thống mục tiêu hoàn chỉnh theo SMART, vừa giúp thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, phòng ban trong việc thực hiện mục tiêu công ty.


Xác định tiêu chí chủ yếu dành cho KPI cá nhân

- Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất, thái độ, hành vi
- Xây dựng thang điểm dành cho KPI cá nhân
- Xây dựng và đề xuất tỷ lệ (trọng số) theo nhóm tiêu chí
Hoàn tất phần này, công ty sẽ có định hướng đánh giá KPI hàng tháng dành cho nhân viên, qua đó, Phòng Nhân sự sẽ có sở sở để phối hợp với các Trưởng phòng ban thực hiện công tác đánh giá sau này.

Xây dựng hệ thống đánh giá BSC-KPIs

- Xây dựng bảng KPIs cho công ty
- Xây dựng bảng KPIs cho phòng ban
- Xây dựng bảng KPIs cho cá nhân nhân viên hàng tháng
Đây là phần quan trọng nhất, xây dựng hệ thống đánh giá cho từng phòng ban. Xác định cách thức đo lường, xác định chuẩn trọng số, mục tiêu cho cấp Công ty, phòng ban và nhân viên. Sau khi phần này được triển khai, công ty sẽ có hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, có các form biểu mẫu để thực hiện đánh giá.


Huấn luyện triển khai thực hiện

- Huấn luyện đội ngũ Quản lý và nhân viên tiềm năng về BSC- KPIs
- Huấn luyện các Cấp Quản lý công ty thực hiện đánh giá theo hệ thống
- Huấn luyện phòng Nhân sự phối hợp các trưởng phòng đánh giá KPI cho từng nhân viên hàng tháng.
Phần này được triển khai trước, trong và sau quá trình tư vấn nhằm giúp cho doanh nghiệp rõ phương pháp xây dựng, đánh giá. Sau khi chuyển giao doanh nghiệp hoàn toàn phát triển mở rộng và kiểm soát quá trình vận hành hệ thống hiệu quả.


Kết quả đạt được sau khi triển khai hệ thống KPI

- Quý công ty sở hữu phương pháp và quản trị dễ dàng hệ thống BSC-KPIs để sử dụng lâu dài.
- Quý công ty sẽ có phương pháp xác lập mục tiêu kinh doanh khoa học từ Công ty, đến từng phòng và nhân viên.
- Toàn thể CBNV công ty sẽ hiểu rõ và đồng lòng thực hiện các mục tiêu chung của cả công ty.
- Công ty sẽ có hệ thống ghi nhận sự đóng góp của từng vị trí công việc, đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của cả hệ thống từ Công ty đến từng phòng ban và đến nhân viên.
- Tạo cho công ty tư duy mới và ý thức trách nhiệm cao, chủ động triển khai công việc của toàn thể CBCNV, giảm phụ thuộc vào cấp quản lý.


Sau khi triển khai hệ thống các cấp quản lý phòng ban sẽ thấy rõ những điều cần cải tiến, những vị trí cần thay đổi hoặc có giải pháp hỗ trợ kịp thời để từng cá nhân phát triển hoàn thiện bản thân mình.

 

 


Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc