TƯ VẤN
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
(enterprise re-organizing)

 

Chúng tôi quan tâm đến:

- Cơ cấu tổ chức hoạt động đã thực sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động kinh doanh và xu thế phát triển chưa?
- Bạn đang mong muốn quản trị công ty một cách chuyên nghiệp và hữa hiệu ngay từ đầu?
- Làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh thực thi hiệu quả mục tiêu chiến lược hoạt động của công ty?

 

Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp phải vấn đề như bên dưới:

- Nhân viên làm việc không hiệu quả.
- Đội ngũ làm việc trì trệ, thiếu trách nhiệm.
- Chi phí hệ thống vận hành tăng cao.
- Nhân lực phân bổ cho từng bộ phận không đủ.
- Năng lực đội ngũ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
- Các bộ phận hoặc phòng ban làm việc không đúng chức năng.
- Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nặng nề không phát huy hiệu quả.
- Chưa có kế hoạch - chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Nhân sự không đủ năng lực.

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm tạo ra "trạng thái" tốt hơn cho doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu đề ra.


Chúng tôi hiểu rằng

Môi trường kinh doanh thay đổi, mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, bên cạnh đó cũng gây ra không ít nguy cơ, thách thức cũng như rủi ro tiềm ẩn cho các tổ chức kinh doanh, đặt ra yêu cầu đối với công ty phải thay đổi chiến lược phát triển kinh doanh và mô hình hoạt động…. Khi đó, việc quản lý tùy tiện, thiếu bài bản sẽ không còn phù hợp và các doanh nghiệp cần thiết phải chuyển sang hệ thống quản lý chuyên nghiệp và hữu hiệu hơn với cơ cấu tổ chức và cấu trúc vốn tối ưu, giúp thực thi hiệu quả và bền vững các hoạt động kinh doanh.


Xuất phát từ định hướng, hoạt động thực tiễn, điều kiện và nguồn lực của từng Doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ tư vấn xây dựng một Hệ thống quản trị chuyên biệt phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Trong đó, cơ cấu tổ chức, vận hành chung, trách nhiệm quyền hạn của từng chức danh, từng bộ phận, các quy trình công việc, các hướng dẫn, biểu mẫu, các nội quy, quy định,… đều được thể hiện rõ ràng và truyền đạt đến tất cả nhân viên.


Nội dung chúng tôi tư vấn

- Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với hoạt động kinh doanh, xu thế phát triển, thích nghi với sự thay đổi và cơ chế điều hành làm tiền đề tốt cho việc thực thi các quyết định quản lý và chiến lược phát triển
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng bộ phận/phòng ban trong công ty.
- Khắc phục những tồn tại của sự chồng chéo, không phân định được trách nhiệm
- Xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự, sơ đồ tổ chức tổng thể hoàn thiện và tối ưu với hệ thống bộ phận, phòng ban hợp lý
- Xây dựng, tái lập và cải tiến các quy trình hoạt động hệ thống và bài bản với các luồng công việc được mô tả chi tiết giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động hiệu quả theo định hướng khách hàng
- Đánh giá hiệu quả và kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp thông qua bộ chỉ số KPIs.


Cam kết của chúng tôi

-
Mang đến những giải pháp vượt trội, phù hợp với thực tế kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
- Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của bạn và nghĩ về những gì có thể xảy ra với công việc kinh doanh. Cùng với đó, chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu và tìm ra các giải pháp hữu ích với từng vấn đề đó.
- Chiến lược và kế hoạch được trình bày khoa học, chuyên nghiệp có sức thuyết phục cao.
- Chúng tôi cam kết gắn việc tư vấn với kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp và sẵn sàng cộng tác với doanh nghiệp thực thi kế hoạch đặt ra trên cơ sở chia sẻ giá trị bền vững.
- Luôn luôn cam kết cải tiến và xây dựng hệ thống trên tinh thần hướng đến sự mới mẻ, cái tinh túy và hoàn thiện.

 

Những hiệu quả sau tái cấu trúc

- Thay đổi tư duy từ các cấp lãnh đạo đến nhân viên theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Xác định lại chiến lược công ty và chiến lược từng chức năng (tài chính, sản xuất, sales, marketing,...).
- Cải cách công tác quản lý, xây dựng cơ cấu tổ chức chuẩn và phù hợp.
- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm từng phòng ban đến nhân viên
- Bố trí lại nhân sự, đưa ra các phương thức quản trị, báo cáo và đánh giá công việc đem lại hiệu quả.
- Tái cấu trúc lại nhằm hợp lý hóa các công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả.
- Xây dựng tư tưởng: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp...
- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình công việc để công ty làm việc hiệu quả hơn.
- Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả toàn công ty.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc