ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP
(In-HOUSE)

 

Lợi ích của In-house training

Quý doanh nghiệp được hưởng dịch vụ đánh giá phân tích trước đào tạo cho từng tình hình thực tế của doanh nghiệp nên việc đào tạo sẽ tập trung vào khách hàng, sản phẩm và ngành hàng cụ thể của doanh nghiệp, đồng thời kiến thức & kỹ năng được điều chỉnh phù hợp với cấp độ & mong muốn đào tạo của học viên. Trong quá trình đào tạo, giảng viên tập trung tư vấn trực tiếp các tình huống cụ thể của doanh nghiệp, tư vấn hình thành giải pháp hữu hiệu để áp dụng thực tế sau đào tạo.

Để đăng ký khảo sát, tư vấn, thiết kế và tổ chức khoá học cho doanh nghiệp, doanh nghiệp theo 5 bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp download và điền thông tin vào mẫu bên dưới

[Phiếu yêu cầu đào tạo]

                   và gửi về địa chỉ email: Info@masterskills.org.

Bước 2. Bộ phận hỗ trợ đào tạo sẽ tiến hành liên lạc với doanh nghiệp để khảo sát thêm các thông tin về:

       1. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

       2. Nội dung đào tạo, số lượng học viên, thời điểm, địa điểm dự kiến.  

[Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo]

Bước 3. Giảng viên/ chuyên gia liên lạc để khảo sát nhu cầu doanh nghiệp một cách chi tiết:

      1. Đối tượng học viên.

      2. Nhu cầu chuyên đề.

      3. Các loại học liệu.

      4. Phương pháp sử dụng giảng dạy.

      5. Mục tiêu cần đạt được cuối mỗi chuyên đề.

      6. Mục tiêu tổng thể cuối khoá.

      7. Thời lượng cần thiết.

Bước 4. Bộ phận hỗ trợ đào tạo gửi lại khách hàng các thông tin:

      1. File báo giá đào tạo

          + Nội dung đào tạo.

          + Mục tiêu đào tạo.

          + Phương pháp đào tạo.

          + Giảng viên phụ trách đào tạo.
          + Chi phí, số học viên và thời gian đào tạo.

      2. File hợp đồng đào tạo.

Bước 5. Triển khai kế hoạch đào tạo và báo cáo kết quả sau đào tạo.

 


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc