ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP
(In-HOUSE)

 

Lợi ích của In-house training

Quý doanh nghiệp được hưởng dịch vụ đánh giá phân tích trước đào tạo cho từng tình hình thực tế của doanh nghiệp nên việc đào tạo sẽ tập trung vào khách hàng, sản phẩm và ngành hàng cụ thể của doanh nghiệp, đồng thời kiến thức & kỹ năng được điều chỉnh phù hợp với cấp độ & mong muốn đào tạo của học viên. Trong quá trình đào tạo, giảng viên tập trung tư vấn trực tiếp các tình huống cụ thể của doanh nghiệp, tư vấn hình thành giải pháp hữu hiệu để áp dụng thực tế sau đào tạo.

Để đăng ký khảo sát, tư vấn, thiết kế và tổ chức khoá học cho doanh nghiệp, doanh nghiệp theo 5 bước sau:

Bước 1. Doanh nghiệp download và điền thông tin vào mẫu bên dưới

[Phiếu yêu cầu đào tạo]

                   và gửi về địa chỉ email: Info@masterskills.org.

Bước 2. Bộ phận hỗ trợ đào tạo sẽ tiến hành liên lạc với doanh nghiệp để khảo sát thêm các thông tin về:

       1. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

       2. Nội dung đào tạo, số lượng học viên, thời điểm, địa điểm dự kiến.  

[Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo]

Bước 3. Giảng viên/ chuyên gia liên lạc để khảo sát nhu cầu doanh nghiệp một cách chi tiết:

      1. Đối tượng học viên.

      2. Nhu cầu chuyên đề.

      3. Các loại học liệu.

      4. Phương pháp sử dụng giảng dạy.

      5. Mục tiêu cần đạt được cuối mỗi chuyên đề.

      6. Mục tiêu tổng thể cuối khoá.

      7. Thời lượng cần thiết.

Bước 4. Bộ phận hỗ trợ đào tạo gửi lại khách hàng các thông tin:

      1. File báo giá đào tạo

          + Nội dung đào tạo.

          + Mục tiêu đào tạo.

          + Phương pháp đào tạo.

          + Giảng viên phụ trách đào tạo.
          + Chi phí, số học viên và thời gian đào tạo.

      2. File hợp đồng đào tạo.

Bước 5. Triển khai kế hoạch đào tạo và báo cáo kết quả sau đào tạo.

 


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc